Tel. 571 263 728     email: prowentex@gmail.com

Darmowy Kurs CSS

Montaż klimatyzacji wraz z jednostką o mocy 2,6 kW już od 2600 zł netto

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

 

 

CENTRALNE OGRZEWANIE

 

Termin centralne ogrzewanie odnosi się do hydraulicznych instalacji grzewczych z centralnym kotłem lub piecem umieszczony w ogrzewanym budynku lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

 

Ciepło wytwarzane jest w kotle. Woda płynąca w rurach transportuje energię cieplną do powierzchni grzewczych budynku (grzejników) i powraca schłodzona z powrotem do kotła. Dawniej wiele instalacji centralnego ogrzewania było zaprojektowanych tak, aby uzyskać cyrkulację naturalną. Obecnie, zawsze w tego typu systemach, stosuje się pompy obiegowe.Instalacje centralnego ogrzewania są najczęściej instalacjami zamkniętymi, wyposażonymi w zbiornik lub naczynie wyrównawcze.

 

Instalacja może być także wyposażona w zbiornik buforowy. Do centralnego ogrzewania wykorzystuje się szeroką gamę paliw takich jak węgiel, koks, drewno, olej, gaz, wióry drewniane, pellet.

POMPA CIEPŁA

 

Pompy ciepła, to ekologiczne źródło czystej, zielonej energii. Jedną z najważniejszych decyzji, które należy podjąć na etapie budowy bądź modernizacji domu jest ta, odnosząca się do wyboru właściwego systemu ogrzewania. Pompy ciepła powietrze - woda i ziemia - woda dają gwarancję największych oszczędności. Niskie koszty eksploatacji, a także szybki zwrot z inwestycji, skutecznie przekonują do tych nowoczesnych urządzeń. Dzięki rozwiniętej technologii pompy ciepła pozyskują darmową energię z zasobów naturalnych: powietrza czy gruntu.Pompa ciepła typu powietrze-woda lub ziemia woda wyposażona  w inteligentny sterownik dotykowy, pozwala użytkownikom na swobodne i komfortowe zaprogramowanie procesu ogrzewania domu i wody użytkowej, według własnych potrzeb. W praktyce gwarantuje to znaczne podniesienie komfortu życia domowników.

PIEC GAZOWY KONDENSACYJNY

 

Technika wykorzystania ciepła kondensacji wykorzystuje nie tylko ciepło, które powstaje podczas spalania jako mierzalna temperatura gazów opałowych (wartość opałowa), lecz także dodatkowo zawartość pary wodnej w gazach opałowych (wartość energetyczna). Kotły kondensacyjne są w stanie pobrać niemal w całości ciepło zawarte w spalinach oraz dodatkowo przekształcić je na ciepło grzewcze i wykorzystać.

Kotły kondensacyjne dysponują wysoko sprawnymi wymiennikami ciepła, które przed wydostaniem się spalin przez komin schładzają je na tyle, że zawarta w nich para wodna ulega celowej kondensacji i uwolnione ciepło kondensacji jest przekazywane dodatkowo do systemu grzewczego.

 

Firma PROWENTEX wychodząc na przeciw oczekiwaniom  klienta, do swojej oferty poza rekuperacją dołącza również ofertę na inne instalacje:

 

 

 

- CENTRALNE OGRZEWANIE (wodne,elektryczne)

- POMPY CIEPŁA (powietrze-woda,powietrze-powietrze,solankowe)

- WOD-KAN (system PEX lub PP)

- PIANA PUR (ocieplanie poddaszy)

- WYLEWKI (mixokret,anhydryt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT INSTACJI W DOMU JEDNORODZINNYM